Financiële- en ANBIgegevens

De afdeling Elst-Utrecht is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40480364.

Het RSIN van de afdeling is 815582286.

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
 2. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
 3. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
 4. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
 5. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERTE HULP BIJ ONGELUKKEN

—————————————————————————————————————-

Secretariaat: C. Terschegget,

Verslag jaarvergadering 26 april 2022.

 Aanwezige bestuur:

Voorzitter:                          dhr. J.W. Rijksen,

Algemeen lid:                    dhr. B. van der Meijden

Penningmeester:             mevr. L. Jansen

Secretaris:                           mevr. C. Terschegget,

 

Aanwezige leden:

Johan Arisssen, Gerda Rijksen, Arnhold Brinkman, Raymond de Boer, Bram van Baaren, Carla van Baaren, Erwin Rijksen.

1. Opening.

 • Jan Rijksen opent de vergadering en heet de aanwezigen

 2. Ingekomen stukken.

 •  We hebben een brief van de ING bank ontvangen over UBO registratie. Er zijn nieuwe Europese regel. UBO’s (Ultimate Beneficial Owner).                                                                                           Hier moeten wij als EHBO vereniging ook aan voldoen. Dit hebben we al geregeld bij de KvK en nu dus ook bij de ING bank.
 • Mail van gemeente Rhenen i.v.m. subsidieregeling “evenementen”.                                                                                                                                                                                                                      Wij hebben geen contact met andere verenigingen om een gezamenlijk evenement in “Het bestegoed” te geven. Dit kunnen wij als EHBO vereniging niet alleen.
 •  Verslag over gebruikersoverleg “Het bestegoed” van 23 februari 2022, waar Jan en Carla bij aanwezig waren.                                                                                                                               Alle gebruikers van “Het bestegoed” hebben hun wensen kenbaar gemaakt (zie bijlage).  
 • Lidmaatschap-pas > Deze pas kost € 5,00 voor elk lid.                                                                                                                                                                                                                                          Omdat wij met de begroting niet rond komen, laten we in overleg met de aanwezige leden de pas vervallen. De pas wordt vanaf nu alleen digitaal naar alle EHBO leden gestuurd. Je kan deze dan zelf uitprinten en sealen.
 •  Bouw-inspiratie-dag Veenendaal op vrijdag 17 juni 2022, van 08:30 uur tot 15:30 uur. Wie wil er als EHBO vrijwilliger zich hiervoor inzetten voor onze vereniging?
  • Enkele leden hebben zich al aangemeld dat ze dit wel willen. We zoeken nu alleen nog iemand voor de middag.
  • Wie wil er 17 juni zich vrijwillig inzetten voor onze vereniging?
  • Er is nog een extra vraag voor EHBO hulp binnengekomen voor 18 juni. Eerst zouden de organisatie dit alleen met bedrijfshulpverleners doen, maar nu willen ze toch 2 EHBO’ers erbij hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wie willen/ kunnen er zaterdag 18 juni zich vrijwillig inzetten voor onze EHBO vereniging? Voor een dagdeel of hele dag? Voorzitter aftredend en niet meer herkiesbaar

 3. Jan heeft aangegeven dat hij aftreedt als voorzitter en niet meer herkiesbaar is. Jan vindt het na 21 jaar tijd om zijn tijd anders te gaan besteden. 

 • Wie komt ons bestuur versterken?
 •  Zoals jullie weten is het van groot belang dat we weer een voorzitter krijgen! Het gaat hier wel om de voortzetting van onze verenging!!
 •  Mocht je geen voorzitter willen zijn, dan kan je ook de taak van secretaris op je nemen zodat Carla de taak van voorzitter op zich kan nemen. 
 • 4. Contributie
 •  Omdat het voor iedereen een moeilijke tijd is geweest (ook financieel), heeft het bestuur er toch voor gekozen om de contributie voor 2023 toch niet te verhogen. Zoals jullie weten krijgen wij de begroting niet rond en zal in het jaar 2024 de contributie wel verhoogd moeten worden.

 5. Nieuwe EHBO/AED-REA cursus

 •  In overleg met onze cursusleidster, zullen wij proberen om een AED/REA cursus te geven. We hadden al een cursus gepland, maar helaas waren er te weinig cursisten die op deze datum konden. Daarom hebben wij de cursus moeten annuleren. Wat natuurlijk erg jammer was!
 • Er is met Jan contact opgenomen door enkele inwoners uit Elst om een AED/REA cursus te willen volgen.

 6. Jaarverslag penningmeester

 •  Leny geeft aan dat wij in 2021 een plus van € 300,00 hadden i.v.m. minder uitgaven aan cursusleidsters en zaalhuur. Volgend jaar staat de begroting op een min. Nu kunnen we weer lessen gaan volgen waardoor de kosten natuurlijk weer gaan oplopen.

 7. Verslag kascontrolecommissie

 •  Raymond en Erwin hebben de kascontrole gedaan en hebben décharge verleend.
 • Wie willen er volgend jaar de kascontrole doen?
 • Volgend jaar willen Raymond en Gerda de kascontrole doen.

 8.  Koffiepauze op cursusavond 

 • We willen toch op de cursusavond een koffie pauze Er staat nu een koffiezetautomaat waar voor € 1,00 koffie genomen kan worden. We vinden het toch belangrijk dat er even pauze is om elkaar op een andere manier te spreken!
 • We kijken nog in de toekomst wat de mogelijkheden/ veranderingen worden.

 9. Jaaroverzicht 2021 / 2022 

 • Carla > We hebben nu nog 18 EHBO Leden en 16 AED/REA leden. Van de AED/REA leden zullen er enkelen Door (persoonlijke) omstandigheden hebben zij  de herhalingslessen niet kunnen volgen.  Deze zijn noodzakelijk om het certificaat geldig te houden. 
 • Er staan nu nog maar 3 aanmeldingen voor een eventuele nieuwe EHBO cursus op de lijst en 9 voor de AED/REA cursus. 
 • Omdat de EHBO regels door nieuwe inzichten steeds wat veranderen, kan er een nieuw EHBO boekje gekocht worden. Telkens een nieuwe boekje kopen omdat er een á twee regels veranderd zijn, is te duur. Nu gaan we een EHBO map bestellen met huidige wettelijke EHBO regels. Deze ligt dan ter inzage bij een cursus. Dan kunnen alle leden zien wat er eventueel veranderd is i.v.m. het handelen bij slachtoffers.
 • 10. Rondvraag
 • Johan Arissen geeft aan dat hij Jan wil bedanken voor al het werk wat hij de afgelopen 21 jaar voor de vereniging heeft gedaan. Hier sluiten wij ons natuurlijk bij aan!
 • Bram van Baren geeft aan dat wij in het verleden giften hebben ontvangen.
 • Jan geeft aan dat dit klopt, maar toen de acceptgiro’s verdwenen, konden wij ook deze niet meer bij deze personen in de brievenbus doen. Er was geen goed alternatief, waardoor dit dus is vervallen.
 • Jan geeft aan, dat er wel een anonieme gift was. Voor dit bedrag moest iets gekocht worden voor onze vereniging. Jan heeft er voor gekozen om een nieuwe reanimatie babypop te kopen. Deze pop hebben we inmiddels al in ons bezit.
 • Gerda Rijksen vraagt of er nog een barbecue avond komt.
 • Als daar voldoende animo voor is, dan gaan we dat regelen. Carla zal een mail naar alle leden sturen om te vragen wie dit ook zouden willen.
 1. Sluiting 
 • Jan bedankt de aanwezigen;

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige voor hun komst.

We werden verwend door Ben. Koffie en cake werd door Ben gesponseerd.

Ben bedankt!!

 • Carla geeft aan dat het bestuur nog even alleen met Jan en Gerda een moment onder elkaar willen hebben.
  • Op verzoek van Jan hebben wij alleen als bestuur (natuurlijk) even stil gestaan bij al het werk wat Jan (en Gerda) de afgelopen 21 jaar voor onze vereniging heeft gedaan. Wij hebben Jan en Gerda bedankt en onze bewondering hiervoor kenbaar gemaakt. Natuurlijk met bijpassend
  • cadeau en bloemen. Jan heeft aangegeven dat wij hem altijd om advies of hulp kunnen vragen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!