Financiële- en ANBIgegevens

De afdeling Elst-Utrecht is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40480364.

Het RSIN van de afdeling is 815582286.

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
 2. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
 3. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
 4. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
 5. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERTE HULP BIJ ONGELUKKEN

—————————————————————————————————————-

Secretariaat: C. Terschegget, Het bosje 27, 3921 EH Elst, 0318-472905

 

 Verslag jaarvergadering 21 oktober 2021. (Geen ALV i.v.m. Corona)

 Aanwezige bestuur:

Voorzitter:                          dhr. J.W. Rijksen

Algemeen lid:                    dhr. B. van der Meijden

Penningmeester:            Mevr. L. Jansen

Secretaris:                           mevr. C. Terschegget

 Aanwezige leden:

Geen leden aanwezig i.v.m. corona- maatregelen!

1.Opening:

Jan Rijksen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij bedankt Ben voor de beschikbaarstelling van de ruimte om de ledenvergadering te houden.

 2.Ingekomen stukken:

 Wijziging statuten EHBO verenging;

 • Eindelijk hebben we de nieuwe foutloze statuten ontvangen.
 • 3.Contributie.
 • Contributie wordt volgend jaar niet verhoogd.

Ondanks dat de vereniging meer uitgaven heeft dan inkomsten, wordt de contributie voor volgend jaar niet verhoogd. Contributie voor EHBO leden € 40,00 en voor AED/REA leden € 20,00

4.Volledige EHBO cursus.

 • Er hebben twee volledige EHBO leden bedankt.
 • Er is een nieuwe dorpskrant in Elst. Hierin hebben we weer de mogelijkheid om nieuwe leden te werven. We hebben echt de hulp van de leden nodig om een stukje (met foto) in de nieuwe dorpskrant te kunnen zetten! We moeten echt nieuwe leden hebben om het bestaan van onze vereniging te kunnen behouden! Bij deze nogmaals een oproep aan iedereen om hier aan mee te werken!!
 • We hebben door corona, veel cursussen moeten afzeggen. Doordat niemand hier wat aan heeft kunnen doen, zijn wel alle diploma’s gewoon verlengd. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer volop alle cursussen inhalen.

5.Financieel Jaarverslag penningmeester  (Jan )

 • Jan vervangt Leny. Hij geeft informatie gegeven rondom de stand van zaken i.v.m. inkomsten en uitgaven over 2020.
 • 6.Kascontrolecommissie ( Johan Arissen en Raymond de Boer). Deze is op 23 november 2021 gecontroleerd.
 • Financieel jaarverslag is door de heren Johan Arissen en Raymond de Boer nagekeken en zij hebben décharge verleend.

 

 • Wie willen er volgend jaar de kascontrole doen?

Raymond de Boer heeft zich weer bereid verklaard om volgend jaar de kascontrole op zich te nemen. We hebben nog één lid nodig die dit op zich wilt nemen. Bij deze hiervoor een oproep. Wie wil er volgend jaar, samen met Raymond de kascontrole doen?

 7.Jaaroverzicht 2018/2019

 • De diploma’s zijn verlengd en alle bevoegdheden blijven behouden.
 • We hebben onze EHBO site ondergebracht via de mogelijkheid bij de KNVB.

 Dit is een standaard site met foto’s en informatie van onze verening.        https://ehbo-elst-utrecht.nl/

 • Er zijn nu 4 belangstellende die zich hebben opgegeven voor een EHBO cursus en 10 belangstellende voor een AED/REA cursus.

Dus mocht iemand nog iemand weten die belangstelling heeft voor een cursus laat die zich dan bij ons via de site opgeven.

          (We wachten nu eerst de maatregelen rondom de corona gevolgen af)

 •  Kan de barbecue-avond weer worden georganiseerd?

(Dit jaar wordt er geen barbecue avond gehouden.) Dit doen we één maal per twee jaar. (We wachten nu eerst de maatregelen rondom de corona gevolgen af)

8.Sluiting

 • Jan bedankt de aanwezigen;

Helaas konden we geen algemene vergadering houden. Door alle maatregelen rondom de corona pandemie en de gezondheid van onze leden konden wij het dit jaar niet houden. 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

We werden goed verwend door Ben. Er was koffie en een heerlijke cake. Na afloop konden we ook nog wat anders te drinken nemen.

Ben super bedankt!!